Charina Musik & Kultur
Start 
Info 
Undervisning 
Konsult 
Konserter 
Musikmaterial 
Konst/Foto 
Länkar 
Kontaktindex.htmlInfo.htmlundervisning.htmlkonserter.htmlmusikmaterial.htmlkonst_foto.htmllankar.htmlkontakt.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8

Konsult/Fortbildning/Föredrag


Konsulttjänst

Företaget erbjuder hjälp och handledning i konsultärenden för

Musik/Kulturskolor, Barn och Ungdomsskolor, Högskolor och Folkhögskolor,

Förvaltningar och Företag m.fl. angående kulturfrågor i förändring och

utveckling.


De föreläsningar som finns att erbjuda är:


Estetiska läroprocesser... är det nödvändigt?

Hur och varför behöver vi alternativa vägar i undervisningen?

Vad är hinder och vad är möjlighet? Vilka konkreta förändringar ger resultat?

Hur arbetar vi med de goda exemplen?


Sången-sångskatten-sångrösten

Hur och varför sjunger vi med barn? Hur arbetar man fram en sångskatt

på en skola? Hur utvecklar vi både barnets och vår egen röst? Metodik

och praktik Målgrupp: Lärare i grundskola och förskola. Fortbildning.

1-3 tillfällen.

        

Sång som integrationsmedel

(eller: Alla barns rätt till en gemensam sång/kulturskatt.)

Krävs det något extra för att få elever från olika kulturer att ta till sig

vår undervisning? Så har vi arbetat i en mångkulturell stadsdel med

Kulturskolans alla uttrycksmöjligheter för att nå samtliga Bergsjöns barn!

Föreläsning/Fortbildning


Barn och Sång. (Baserat på boken med samma titel från Studentlitteratur)

Om barnröstens utveckling från 0-12 år. Anatomi, röstbehandling, sångideal,

metoder och praktiska övningar, m.m. Föreläsning/fortbildning med inslag av

praktiska exempel.


Musik och sång:

Hur sjunger klassen?

Visor i alla väder

Den lilla röda papegojan

Högtids och evenemangsserie

Min farmors kakburk


Barnrösten och skolsången under 150 år

Skolsångens uppgift och plats i undervisningen under större delen av den

obligatoriska skolans historia. Vad, hur och varför sjöng man?

Vad har förändrats? Vilken status har skolsången haft under

de senaste 150 åren? Föreläsning/fortbildning med inslag

av praktiska exempel.


Mångkultur och musikpedagogik i praktiken

Att äta köttbullar med lingonsylt- är det kultur? Är det mer mångkultur att

spela tombak och zantur om man är kurd i Sverige, än att spela musik av

Sex Pistols eller Georg Riedel? Om undervisning och

musik/kulturpedagogik i ett bredare perspektiv.

Föreläsning/fortbildning- spec. för högskolor och lärarutbildningar.


Den kommunala musik/kulturskolans framväxt i Sverige

(eller: Musiklärarens yrkesroll/kreativ skolmiljö i samverkan)

Hör om den svenska Musik/Kulturskolans start och utveckling. Vi har en unik

Musik/Kulturskola i Sverige (i världen?) Hur och varför startade allt, och vad

har den för inriktning idag? Vad betyder den för vårt land? Hur kan Barn och

Ungdomsskolan och Musik/Kulturskolan samverka kring de estetiska

läroprocesserna? Olika vägar till barns lärande och kunskapsinhämntning.

Har den undervisande rollen förändrats? Föreläsning/fortbildning.


Det hände bland Öckeröarna… Västkustsk folkminneshistoria

dokumenterad i ord, ton och bild genom 150 år…

Om hur livet var på västkusten från 1860 och framåt. Hör t.ex.

Frans Augustson, född 1867, själv berätta hur det var när han växte upp!

Programmet varvas med gamla bilder och inspelad sång och musik från

tidigt 50-tal och fram till idag.

(Även Live-sång av C. Widmark till eget ackompanjemang.)  

Föreläsning/konsert


Lotsning…

Ledarskapsföreläsning om att leda en grupp där personlig utveckling

är ett av delmålen. Vad kan yrken, vardag, relationer och natur säga

oss om hur vi kan leva våra liv? Springer vi över ån efter vatten? Kanske…

Vänder sig till både unga och äldre. För kvinnor/tjejer/flickor kan

föreläsningen kombineras med ett framträdande av rocksångerskan

Maria Wilfred vars texter inte lämnar någon

oberörd! Se under fliken Konserter.


Lustfyllt med rösten som arbetsredskap! (För företag, m.fl..)

Nästan alla behöver använda sin röst, oavsett vilken verksamhet

man arbetar i. Det kan vara viktigt att behandla rösten rätt när kontakter

skall knytas eller när viktiga beslut fattas. Genom att bli röstmedveten

utvecklas personligheten eftersom tal, andning, hållning m.m. är en viktig

del av vårt jag. Att ha en röstteknik som är slitstark och behaglig att

lyssna till, är ett måste i ett krävande och utåtriktat arbete…

Vi kommer också pröva på att sjunga!


Improvisation i Kultur och minut

För den som arbetar inom verksamheter som:

Fritidsklubb

Fritids

Fritidsgårdar

Skola F-9

Förskola

Kulturhus

Gymnasium


Genom att ge eleverna verktyg för att få utveckla sina idèer och att de på olika sätt får väva samman dem med uttrycksformerna i musik, bild,drama, rörelse och skrift, växer

fantastiska storverk fram, skapade ur stundens improvisation...

Föreläsning och workshop.


Bild och konst

Miljökonst i retur och minut. En kreativ och rolig möjlighet att ta vara på

sådant vi tänker göra oss av med: kartong, tyger, kablar, skrot, mm.

Det går att göra konst och smycken av det mesta.


Kom med egna önskemål!

Det finns möjlighet att skapa en workshop/fortbildning som passar

just Dig och Din grupp inom ramarna för ovan presenterade ämnen!

se även:
Undervisningundervisning.htmlshapeimage_4_link_0