Charina Musik & Kultur
Start 
Info 
Undervisning 
Konsult 
Konserter 
Musikmaterial 
Konst/Foto 
Länkar 
Kontaktindex.htmlInfo.htmlkonsult.htmlkonserter.htmlmusikmaterial.htmlkonst_foto.htmllankar.htmlkontakt.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8

PRIVAT


Solosång:


Vill Du, lägger vi upp en undervisning som motsvarar

Dina behov. Jag vill ge Dig en anpassad och fungerande

sångteknik som utvecklar rösten på ett personligt sätt.

I metodiken ingår bl.a. avspänning, andningsteknik,

sånggestaltning, repertoarkännedom, scenisk beredskap

m.m. i undervisningen. Både nybörjare och den som vill

ha fortbildning eller söka till högskola hälsas välkommen.


Instrumentalundervisning:


Piano:

Nybörjare eller fortsättningselev. Klassisk eller modern musik,

gehörsspel och brukspiano.


Gitarr:

Du får lära Dig kompa Dig själv i sånger och visor. Ackordspel.


Blockflöjt:

Lär Dig spela sopran, alt, tenor eller basflöjt.

WORKSHOPS


Körinspiration:

Jag besöker Er kör vid ett eller flera tillfällen för att arbeta med rösterna

och repertoaren. Inte så sällan avslutas tillfället med en konsert.

Det blir ett trevligt sätt att höja kompetensen och sånglusten hos       

körmedlemmarna.

För vuxna, barn och ungdom.


Workshop med gospel:

Pröva på att sjunga gospel! Lär Er i Din kör eller på Din arbetsplats

att "ta ut svängarna" i musiken! Ingen upplevelse är så total som att

stå mitt i en gospelkänsla tillsammans med andra och ge allt i sången!

Ett halvdagstillfälle eller som kontinuerlig friskvård. (Se nedan.)

     

Sångfortbildning:

För lärare, elever, körsångare m. m.

Vi arbetar med sång och talteknik, avspänning och röstmassage,

textning, repertoar m.m.

Specialanpassade tillfällen för de aktuella målgrupperna.

Valfritt antal undervisningstillfällen.


Sångterapi:

Genom att sjunga engageras och berörs hela människan!

Kropp och hjärna, känslor och sinne aktiveras till hundra procent.

Sången ger också självkänslan en positiv utveckling. Varje sång vi sjunger är full av vackra

och meningsfulla bilder som kan stanna kvar för alltid...

Valfritt antal undervisningstillfällen, särskilt lämpat för rehabiliteringsenheter,

ungdoms/flickhem, institutioner m.m.Lärarhandledning i förskola och grundskola i musikal,

sångspelsuppsättning och sångundervisning.

Vi arbetar med musikalerna:

* Den lilla röda papegojan, eller

* Visor i alla väder.

Med enkla medel arbetar vi med viktiga teman som mobbing och att våga vara annorlunda,

i sång, musik, dans, drama och bild.

(Se under fliken musikmaterial.)

* Hur sjunger klassen? heter en serie, där man arbetar direkt med barnen kring allt som

har med sång att göra: Kan alla lära sig sjunga? Hur framför man sång? Hur beter man

sig på en scen? Vem bestämmer vad som är bra eller dåligt? o.s.v.

Ett sätt att bygga upp en kreativ självkänsla och att se det unika i var och ens personlighet,

och att våga framträda.

(Serieundervisning består oftast av tre- sju tillfällen i följd. Se länk till Kulturterminen.)

* Hur sjunger förskolan? Med utvecklande sångmaterial under särskilt tema, röst och röstlekar,

ljudlandskap m.m. leds barnen in en lustfylld värld där alla kan utveckla sin sångförmåga och sitt uttryck!


Interpretation på Musikhögskolor och Folkhögskolor.

Med nytt sångmaterial kan eleven inspireras att utveckla nya sidor hos

sig själv. I sångsamlingen Björnbärssnåret övas man att fånga ögonblick

och stämningar som breddar tekniken och sånggestaltningen hos eleven.


Kör som friskvård

I dag startas många körer i företag och vid kommunala arbetsplatser

i personalvårdande syfte.

Undersökningar har visat att detta har en stor positiv effekt på medarbetarna.

Bland annat minskar sjukfrånvaron och arbetet känns roligare och lättare när man har

får sjunga en stund tillsammans. Kör som friskvård pågår en termin i taget;

ett tillfälle i veckan eller efter egna önskemål.

( Se under fliken  Föredrags och Konsultverksamhet)


Gruppundervisning för elever i förskola och skola:Musikal, sångspel, evenemangsframställning, musikhistoria, eller "sång för alla sinnen" samt  bildkonst.
ålder 3-19 år
c:a 10-25 barn per grupp

5 tillfällen

Göteborgs Kulturförvaltning

www.kulturterminen.se


Kom med eget önskemål!

Du/Ni kanske har en idè om vad Ni skulle vilja ha?

Tillsammans skräddarsyr vi ett program som passar just Er.

se även:
Konsultkonsult.htmlshapeimage_4_link_0